TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Slowenien (SI)

TierwohlSiegel.eu

prostovoljno čezmejno potrjevanje dobrega počutja živali
vrste, primerne za vrste in dostojanstveno živinorejo

Živalim prijazna živina, ribe in živinoreja na kopnem in v morjuprost


Meddržavna potrdila 2014

Kmetje spremljajo in spremljajo kmete v letu 2014


V letu 2014 ribiči spremljajo in spremljajo ribiče

Lovci leta 2014 spremljajo in nadzorujejo lovce

Čebelarji spremljajo in spremljajo čebelarje 2020


Podjetja za proizvodnjo, prevoz in predelavo

predložiti smernice za dobro počutje živali in

Higienski predpisi EU

Kdo bere, kdo piše, ostane!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea


free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!