TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Kroatien (HR)

TierwohlSiegel.eu


dobrovoljno prekogranično certificiranje za dobrobit životinja
vrstama odgovarajuće vrste, dostojanstveno vrstama i dostojanstveno stočarstvo
Životinjskim životinjama, ribama i divljim životinjama na kopnu i u moru
besplatnoMeđudržavna potvrda 2014

Poljoprivrednici prate i prate poljoprivrednike u 2014. godini

Ribari prate i prate ribare u 2014. godini

Lovci prate i kontroliraju lovce 2014. godine

Pčelari prate i prate pčelare 2020

Poduzeća za proizvodnju, transport i preradu

podvrgnuti smjernicama za dobrobit životinja i

Higijenski propisi EU

Tko čita, tko piše, ostaje!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!