TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Rumänien (RO)

TierwohlSiegel.eu

certificare voluntară transfrontalieră pentru bunăstarea animalelor
zootehnie adecvată speciilor, adecvată speciei și demnă

Cresterea animalelor, pestele si cresterea animalelor salbatice pe uscat si pe mare


liber


Certificări transnaționale 2014

Fermierii însoțesc și monitorizează fermierii în 2014

Pescarii însoțesc și monitorizează pescarii în 2014

Vânătorii însoțesc și controlează vânătorii în 2014

Apicultorii însoțesc și monitorizează apicultorii 2020


Companii producătoare, transport și prelucrare

să se prezinte la orientările privind bunăstarea animalelor și

Reglementările UE privind igiena

Cine citește, cine scrie, rămâne!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 


Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!