TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Litauen (LT)

TierwohlSiegel.eu

savanoriškas tarpvalstybinis gyvūnų gerovės sertifikavimas
tinkamas rūšiai, tinkamas rūšiai ir orus gyvulininkystė
Gyvuliams draugiškas gyvulys, žuvis ir laukinių gyvūnų auginimas sausumoje ir jūroje

Laisvas


Tarpvalstybiniai sertifikatai 2014 m

Ūkininkai 2014 m. Lydi ir stebi ūkininkus

Žvejai lydi ir stebi žvejus 2014 m

Medžiotojai lydi ir kontroliuoja medžiotojus 2014 m

Bitininkai lydi ir stebi bitininkus 2020 m

Gamybos, gabenimo ir perdirbimo įmonės

pateikti gyvūnų gerovės gaires ir

ES higienos taisyklės

Kas skaito, kas rašo, tas pasilieka!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!