TierWohlSiegel 

 TierWohlSiegel.eu

Schweden (SE)

TierwohlSiegel.eu

Välkommen till TierwohlSiegel.eu - Europas plattform för djurskydd!
Vi är glada att välkomna dig till vår hemsida, kontaktpunkten för artanpassad och djurvänlig djurhållning i Europa. Här på TierwohlSiegel.eu är vi engagerade i lantbruksdjurens, fiskens, vilda djurs och bins välbefinnande och främjar transnationell certifiering för djurs välbefinnande.
Vårt mål är att ge husdjursägare, bönder, herdar, slaktare, vinmakare, fiskare och biodlare en plattform för att lära sig om bästa metoder för djurskydd. Vi tror på artanpassad och djurvänlig djurhållning på land och i havet.
Vad erbjuder vi dig på TierwohlSiegel.eu?
Regionalt stöd: Vi är din regionala kontaktpunkt för djurfrågor. Oavsett om du är bonde, betare, herde, slaktare, vinmakare, fiskare, biodlare eller verksam inom djurfoderproduktion och djurhållningsteknik - så hittar du värdefulla resurser och information här.
Bibliotek och butik: Bläddra i vårt bibliotek som innehåller en mängd böcker, lagar och litteratur om djurskydd. Besök vår butik för att hitta de verktyg och resurser du behöver för att förbättra ditt djurs välbefinnande.
Gränsöverskridande certifieringar: Våra certifieringar är gränsöverskridande och frivilliga. Sedan 2014 har bönder, fiskare och jägare följt och kontrollerat varandra för att säkerställa att de högsta kraven på djurskydd uppfylls.
Biodlare i fokus: Sedan 2020 har biodlare också följt och bevakat sina kollegor för att säkerställa binas välmående och kvaliteten på honungen.
EU:s riktlinjer och hygien: Tillverkande, transporterande och bearbetande företag lyder under EU:s djurskyddsriktlinjer och hygienförordningar för att säkerställa högsta standard för djurskydd och livsmedelssäkerhet.
Vårt uppdrag är att öka medvetenheten om djurens välbefinnande och ge dig de verktyg och information du behöver för att ta aktiv del i det.
Kom ihåg: "Den som läser är. Den som skriver stannar!" Vi ser fram emot ditt deltagande och ditt engagemang för djurens välfärd.
Vänliga hälsningar,
TierwohlSiegel.eu-teamet