TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Schweden (SE)

TierwohlSiegel.eu

frivillig gränsöverskridande certifiering för djurens välfärd
art-lämplig, art-lämplig och värdig djurhållning

Djurvänliga boskap, fisk och vilda djuruppfödning på land och i havet


fri


Gränsöverskridande certifieringar 2014

Jordbrukare följer och övervakar jordbrukarna 2014

Fiskare följer och övervakar fiskare 2014

Jägare följer och kontrollerar jägare 2014

Biodlare följer med och övervakar biodlare 2020Tillverkar, transporterar och bearbetar företag

underkasta sig djurskyddsriktlinjerna och

EU: s hygienregler

Vem som läser, vem som skriver, stannar kvar!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 


Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!