TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Tschechien (CZ)

TierwohlSiegel.eu

 

dobrovolná přeshraniční certifikace pro dobré životní podmínky zvířat

druhově vhodný, druhově vhodný a důstojný chov zvířat
Chov hospodářských zvířat, ryb a volně žijících zvířat šetrných ke zvířatům na souši a na moři


volný, uvolnitMezinárodní certifikace 2014


Zemědělci doprovázejí a monitorují zemědělce v roce 2014


Rybáři doprovázejí a monitorují rybáře v roce 2014


Lovci doprovázejí a kontrolují lovce v roce 2014


Včelaři doprovázejí a monitorují včelaře 2020


Výrobní, přepravní a zpracovatelské společnosti


- podrobit se pokynům pro dobré životní podmínky zvířat a -


Hygienické předpisy EU


Kdo čte, kdo píše, zůstává!

 

 

voluntary transnational certification for animal welfare 

appropriate, dignified animal husbandry


Animal-friendly livestock, fish and wildlife management on land and at sea


  free of charge  Cross-border certification 2014


Farmers accompany and control farmers 2014


Fishermen accompany and control fishermen 2014


Hunters accompany and control hunters 2014


Beekeepers accompany and control beekeepers 2020 


Production, transport and processing plants


are subject to the animal welfare directives and


EU hygiene regulations  


Who reads, who writes, stays!