TierWohlSiegel 

 TierWohlSiegel.eu

Polen (PL)

TierwohlSiegel.eu


Witamy na TierwohlSiegel.eu – europejskiej platformie na rzecz dobrostanu zwierząt!
Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej, centralnym punkcie hodowli zwierząt w Europie odpowiadającej gatunkowi i przyjaznej zwierzętom. W TierwohlSiegel.eu dbamy o dobrostan zwierząt hodowlanych, ryb, dzikich zwierząt i pszczół oraz promujemy ponadnarodową certyfikację w zakresie dobrostanu zwierząt.
Naszym celem jest zapewnienie właścicielom zwierząt domowych, rolnikom, pasterzom, rzeźnikom, winiarzom, rybakom i pszczelarzom platformy umożliwiającej poznanie najlepszych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt. Wierzymy w odpowiednią dla gatunku i przyjazną zwierzętom hodowlę zwierząt na lądzie i morzu.
Co oferujemy Ci na TierwohlSiegel.eu?
Wsparcie regionalne: Jesteśmy regionalnym punktem kontaktowym w sprawach zwierząt. Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, pasaczem, pasterzem, rzeźnikiem, winiarzem, rybakiem, pszczelarzem, czy też zajmujesz się produkcją pasz i technologią hodowli zwierząt - znajdziesz tutaj cenne zasoby i informacje.
Biblioteka i sklep: Przeglądaj naszą bibliotekę, która zawiera bogactwo książek, przepisów i literatury na temat dobrostanu zwierząt. Odwiedź nasz sklep, aby znaleźć narzędzia i zasoby potrzebne do poprawy dobrostanu zwierząt.
Certyfikaty transgraniczne: Nasze certyfikaty mają charakter transgraniczny i dobrowolny. Od 2014 r. rolnicy, rybacy i myśliwi towarzyszą sobie i sprawdzają się nawzajem, aby zapewnić przestrzeganie najwyższych standardów dobrostanu zwierząt.
Pszczelarze w centrum uwagi: od 2020 r. pszczelarze również towarzyszą swoim kolegom i monitorują je, aby zapewnić dobro pszczół i jakość miodu.
Wytyczne UE i higiena: Firmy zajmujące się produkcją, transportem i przetwórstwem podlegają wytycznym UE dotyczącym dobrostanu zwierząt i przepisom dotyczącym higieny w celu zapewnienia najwyższych standardów dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności.
Naszą misją jest podnoszenie świadomości na temat dobrostanu zwierząt oraz zapewnianie narzędzi i informacji potrzebnych do wzięcia w nim aktywnego udziału.
Pamiętaj: „Kto czyta, ten. Kto pisze, zostaje!” Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt.
Z wyrazami szacunku,
Zespół TierwohlSiegel.eu