TierWohlSiegel 

 TierWohlSiegel.eu

Malta (MT)

TierwohlSiegel.eu

Merħba għal TierwohlSiegel.eu - il-pjattaforma tal-Ewropa għall-benessri tal-annimali!
Għandna pjaċir nilqgħuk fil-websajt tagħna, il-punt fokali għat-trobbija tal-annimali xierqa għall-ispeċi u favur l-annimali fl-Ewropa. Hawnhekk f'TierwohlSiegel.eu aħna impenjati għall-benessri tal-annimali tar-razzett, ħut, annimali selvaġġi u naħal u nippromwovu ċertifikazzjoni transnazzjonali għall-benessri tal-annimali.
L-għan tagħna huwa li nipprovdu s-sidien tal-annimali domestiċi, il-bdiewa, ir-rgħajja, il-biċċiera, il-produtturi tal-inbid, is-sajjieda u dawk li jrabbu n-naħal bi pjattaforma biex jitgħallmu dwar l-aħjar prattiki tal-benessri tal-annimali. Aħna nemmnu fi trobbija tal-annimali xierqa għall-ispeċi u favur l-annimali fuq l-art u fil-baħar.
X'noffruk fuq TierwohlSiegel.eu?
Appoġġ reġjonali: Aħna l-punt ta' kuntatt reġjonali tiegħek għal kwistjonijiet dwar l-annimali. Kemm jekk inti bidwi, ragħaj, ragħaj, biċċier, produttur tal-inbid, sajjied, irabbi n-naħal, jew attiv fil-produzzjoni tal-għalf tal-annimali u t-teknoloġija tat-trobbija tal-annimali - hawn issib riżorsi u informazzjoni siewja.
Librerija u Ħanut: Fittex il-librerija tagħna li fiha għadd kbir ta’ kotba, liġijiet u letteratura dwar il-benessri tal-annimali. Żur il-ħanut tagħna biex issib l-għodod u r-riżorsi li għandek bżonn biex ittejjeb il-benessri tal-annimali tiegħek.
Ċertifikazzjonijiet transkonfinali: Iċ-ċertifikazzjonijiet tagħna huma transkonfinali u volontarji. Mill-2014, il-bdiewa, is-sajjieda u l-kaċċaturi akkumpanjaw u ċċekkjaw lil xulxin biex jiżguraw li jintlaħqu l-ogħla standards tal-benessri tal-annimali.
Dawk li jrabbu n-naħal fil-fokus: Mill-2020, dawk li jrabbu n-naħal ilhom ukoll jakkumpanjaw u jimmonitorjaw lill-kollegi tagħhom biex jiżguraw il-benessri tan-naħal u l-kwalità tal-għasel.
Linji gwida u iġjene tal-UE: Kumpaniji li jipproduċu, jittrasportaw u jipproċessaw huma soġġetti għal-linji gwida tal-benessri tal-annimali u r-regolamenti tal-iġjene tal-UE sabiex jiġu żgurati l-ogħla standards tal-benessri tal-annimali u s-sikurezza tal-ikel.
Il-missjoni tagħna hija li nqajmu kuxjenza dwar il-benessri tal-annimali u nipprovdulek l-għodda u l-informazzjoni li għandek bżonn biex tieħu sehem attiv fih.
Ftakar: "Min jaqra hu. Min jikteb jibqa'!" Nistennew bil-ħerqa l-parteċipazzjoni tiegħek u l-impenn tiegħek għall-benessri tal-annimali.
L-isbaħ tislijiet,
It-tim TierwohlSiegel.eu