TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu


Niederlande (NL)

TierwohlSiegel.eu

vrijwillige grensoverschrijdende certificering voor het welzijn van dieren
soortspecifieke, soortspecifieke en waardige veehouderij

Diervriendelijke vee-, vis- en wilde veeteelt op het land en in de zee

vrij


Cross-nationale certificeringen 2014
Boeren begeleiden en monitoren boeren in 2014
Vissers begeleiden en monitoren vissers in 2014
Jagers begeleiden en controleren jagers in 2014
Imkers begeleiden en monitoren imkers 2020Producerende, transporterende en verwerkende bedrijven

zich onderwerpen aan de richtlijnen voor dierenwelzijn en

EU hygiënevoorschriften

Wie leest, wie schrijft, blijft!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!