TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Irland (IE)

TierwohlSiegel.eu

deimhniú deonach trasteorann ar mhaithe le leas ainmhithe
bhfeirmeoireacht ainmhithe atá oiriúnach do speicis, atá oiriúnach do speicis agus le dínit
Beostoc, iasc agus feirmeoireacht ainmhithe fiáine a thacaíonn le hainmhithe ar thalamh agus san fharraige
saorDeimhnithe trasnáisiúnta 2014

Téann feirmeoirí in éineacht le feirmeoirí agus déanann siad monatóireacht orthu in 2014

Gabhann iascairí le hiascairí agus déanann siad monatóireacht orthu in 2014

Bíonn sealgairí in éineacht le sealgairí agus á rialú acu in 2014

Gabhann coimeádaithe beachairí 2020 agus déanann siad monatóireacht orthu

Cuideachtaí léiriúcháin, iompair agus próiseála

a chur faoi réir na dtreoirlínte leasa ainmhithe agus

Rialacháin sláinteachais an AE

Cé a léann, a scríobhann, a fhanann!

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife
 management on land and at sea

free of charge

Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers
 accompany and control beekeepers 2020 

Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!