TierWohlSiegel 
 TierWohlSiegel.eu

Finnland (FI)

TierwohlSiegel.eu


vapaaehtoinen rajat ylittävä todistus eläinten hyvinvoinnille
laji-, laji- ja ihmisarvoinen kotieläintalous
Eläinystävällinen karja, kala ja villieläintuotanto maalla ja merellä
vapaaMonikansalliset sertifikaatit 2014

Viljelijät seuraavat ja seuraavat viljelijöitä vuonna 2014

Kalastajat seuraavat ja seuraavat kalastajia vuonna 2014

Metsästäjät seuraavat ja hallitsevat metsästäjiä vuonna 2014

Mehiläishoitajat seuraavat ja seuraavat mehiläishoitajia 2020

Tuotanto-, kuljetus- ja jalostusyritykset

toimitettava eläinten hyvinvointia koskevat ohjeet ja

EU: n hygieniasäännökset

Kuka lukee, joka kirjoittaa, pysyy!

 

voluntary transnational certification for animal welfare 
appropriate, dignified animal husbandry

Animal-friendly livestock, fish and wildlife management on land and at sea

 
  free of charge


  Cross-border certification 2014

Farmers accompany and control farmers 2014

Fishermen accompany and control fishermen 2014

Hunters accompany and control hunters 2014

Beekeepers accompany and control beekeepers 2020 
 
Production, transport and processing plants

are subject to the animal welfare directives and

EU hygiene regulations  

Who reads, who writes, stays!